EPA-W

EPA- Labeling
Energielabel EPA-W
Vanaf 1-1-2015 steeds meer aangeduid als EnergieIndex.

1. Wat is het energielabel?
Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label geeft de energiezuinigheid aan in de klassen A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Een erkende (gecertificeerde) adviseur kan een energielabel voor uw woning opstellen. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

2. Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?  
LET OP: vanaf 1-7-2012 is er een sanctiebeleid.
Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder. Voor huurwoningen van een woningcorporatie geldt als ingangsdatum 1 januari 2009. Voorwaarde is wel dat de corporatie vóór die datum al haar woningen van een energielabel heeft voorzien. Particuliere verhuurders dienen wel vanaf 1 januari 2008 een energielabel te overhandigen.  Vanaf 1-7-2012 is er een sanctiebeleid.

3. Hoe ziet het energielabel eruit?
Het energielabel ziet er vrijwel hetzelfde uit als de labels voor witgoed en auto's. Op het label staan het adres en de energiezuinigheid van de woning uitgedrukt in een getal en een labelklasse met een gekleurde letter van een groene A tot en met een rode G.
Bij het energielabel krijgt u een lijst met standaardmaatregelen om het energiegebruik van uw woning te verlagen. Denk aan het isoleren van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel of het aanbrengen van isolerend glas.
Zie voorbeeld van het label.

4. Waarom wordt het energielabel ingevoerd?
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft zijn ambities in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat.

5. Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning?
Alleen een gecertificeerd adviseur kan een energielabel opstellen. Kienergie BV  is gecertificeerd door het certificeringsbedrijf EPG.  Voor de opanme van uw pand komt Kienergie BV bij u  langs en doet een onderzoek in de woning. Na het onderzoek stelt Kienergie BV het energielabel vast en meldt eht pand af in het landeljk s=ysteem via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

6. Moet voor elke woning een onderzoek verricht worden?
Nee, het is mogelijk om een energielabel af te geven op basis van representativiteit. Dat betekent dat de adviseur bij woningen die veel op elkaar lijken zoals bij flats in een appartementengebouw, gebruik maakt van de gegevens van een representatief appartement. Dat kan de kosten van het nieuwe energielabel aanzienlijk drukken. Ook bij bijvoorbeeld sterk op elkaar lijkende eengezinswoningen (rijtjeswoningen) kan de adviseur gebruik maken van opnamegegevens van een representatieve woning. Dan is ook kostenbesparing mogelijk. Wel moet voor elke woning een apart certificaat worden opgesteld.