Maatwerk advies

Energieprestatieadvies
Wat is een energieprestatieadvies?

Nu SUBSIDIE mogelijk via een verlaagde rente op uw (duurzaamheids)lening.

Subsidie is afhankelijk van de te bereiken energetische verbeteringen.  
Een energieprestatieadvies (EPA) is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur van Kienergie BV. De adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie van vloeren, ramen, muren en dak èn naar de apparatuur voor verwarming, ventilatie en warm water van uw woning. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, komt met zeer gerichte adviezen en hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen.

Wat is het verschil tussen een EPA en het energielabel?
Bij het energielabel krijgt u een aantal globale energiebesparende adviezen, gegenereerd door de RVO. Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Deze lijst wordt niet specifiek voor uw woning opgesteld. De adviezen in het EPA zijn maatwerk, dus speciaal op uw huishouden afgestemd. Het EPA bevat geen energielabel. (Zie hiervoor "labeling")