Zonnepanelen

Zonnepanelen en Zonneboilers

In het kalenderjaar 2016 en 2017:  SDE+ subsidie voor bedrijven.
Voor subsidiemogelijkheden kunt u tevens de website www.rvo.nl raadplegen.
Hebt u als bedrijf nog een SDE(+) beschikking uit eerdere jaren ? Ook dan helpen wij u graag verder. Immers het actief maken van een subsidie van een super bedrag van € 0,56 per kWh is zeker nu super winstgevend.

Voor de toepassing van zonneboilers is voor het kalenderjaar 2017 een ISDE subsidie beschikbaar, een subsidiebedrag tot 50% is zelfs mogelijk! Bedrijven dienen vooraf aan te vragen, particulieren kunnen dat achteraf doen. Kienergie voert voor de toepassing van zonneboilers o.a. de merken Solesta en Bywaxx 2.

Wij ondersteunen u graag bij collectieve acties en postcoderoos subsidie mogelijkheden.

Voorbeeld van artistieke plaatsing
Hieronder ziet u een schitterend voorbeeld van plaatsing zonnepanelen zoals dit lange tijd heeft gestaan op een woonboot te Meppel, panelen in de vorm van de zon, mooier kan het niet.

Wij zijn aktief binnen Meer Met Minder  www.meermetminder.nl

Zonnepanelen zijn voornamelijk onder te verdelen in:
PV (Photovoltaisch) en zonneboilers.